Naslov: Znamenje v Belih vodah in kar se je okoli njih dogajalo

Avtorica besedil: Špela Janežič
Avtor ilustracij: Rok Poles
Založba: Pozoj
Število strani: 128
Format: A6
Vezava: šivano, trde platnice
Leto izida: 2004
ISBN: 961-6258-37-0

Cena: RAZPRODANO


VSEBINA
V knjigi je predstavljenih 30 obstoječih sakralnih znamenj v Belih Vodah (križi, kapele, zidne poslikave ipd.) in tretjina toliko tistih, ki tvarno ne obstajajo več, so pa ohranjena v ljudskem spominu. Znamenja so dokumentirana in razvrščena v tipe. Raziskana sta njihov vzrok in namen nastanka, pomen ter druge posebnosti. Pri znamenjih se stikata oba vidika kulturne dediščine: materialna dediščina (znamenje kot del tvarnega sveta) ter duhovna dediščina (ustno in pisno ljudsko izročilo o nastanku in pomenu znamenja).

V Belih Vodah najdemo posebnost v slovenskem prostoru: način, kako je upodobljen svetokriški Križani –  na smreki ali macesnu z dvema vrhovoma in s klečečim volom pod razpelom. V knjigi je zapisano tudi drugo, še ohranjeno izročilo: opuščene šege in navade (npr. žegnanje po domovih), pripovedi (npr. okamenela ovčja pastirica), spomin na pomembne dogodke (obisk škofa bl. Antona Martina Slomška, slikanje freske na cerkvenem stropu itd.).


POSEBNOST

Zemljevid znamenj