ZBIRKA ZA ODRASLE

Osrednja tema je kulturna dediščina (materialna in nematerialna). V knjigah predstavljamo pretežno stavbno dediščino in ljudsko izročilo, zbrano neposredno na terenu, ki se zapisuje in ohranja v knjižni zbirki Vis Vitalis. 

Vis Vitalis, ki v latinščini pomeni življenjska sila, je domoznanska zbirka zapisov o neotipljivi in otipljivi kulturni dediščini Šaleške doline

Villa Bianca


Bogato opremljena monografija o življenju in popolni prenovi ene od treh historističnih vil v Velenju, ki je bila že tik pred tem, da se poruši, zdaj pa je protokolarni objekt Mestne občine Velenje in priljubljen prostor dogodkov.

Preberite več ...

Velenje


V okviru EU projekta Atrium, ki vrednoti in osvetljuje povojno socialistično arhitekturo, je nastala knjiga - arhitekturni vodnik Velenje, sprehod skozi mesto moderne.

Preberite več ...

Velenje


Velenje is a Town like no other in Slovenia. It was built in few years during 1950-1960 as concept for healthy living in new socialistic society. Not everyone in former State was pleased with idea but stuborn few made project come through.

Preberite več ...

Čez grajsko planino


Florjan in Skorno pri Šoštanju sta kraja v zahodnem, šoštanjskem delu Šaleške doline. Uvodni faktografski predstavitvi obeh krajev sledi po 14 pripovedi, zapisov redko ohranjenih drobcev kulturne dediščine vsakega od krajev.

Preberite več ...

Izvir bele vode


Bele Vode so kraj na zahodnem robu Šaleške doline. V knjigi so uvodoma predstavljene z nekaj zgodovinskimi dejstvi. Sledi 15 pripovedi na podlagi zbranega in do danes bogato ohranjenega ljudskega izročila.

Preberite več ...

Znamenja v Belih vodah


V knjigi je predstavljenih 30 obstoječih sakralnih znamenj v Belih Vodah (križi, kapele, zidne poslikave ipd.) in tretjina toliko tistih, ki tvarno ne obstajajo več, so pa ohranjena v ljudskem spominu.

Preberite več ...

O divjem premogu


Pripoved v verzih, sestavljena v novo celoto iz drobcev ljudskega izročila, ohranjenega v Šaleški dolini. O zmaju pozoju, ki se izleže iz jajca sedemletnega petelina, zrase v gori, jo prekljuva in pride na dan.

Preberite več ...

Sv. Križ


Knjižica je kratek vodnik po cerkvenih zgradbah na vrhu Kriške gore. Opisuje legendarni nastanek male in velike cerkve Sv. Križa, svete stopnice, oltar, poslikave, votivne podobe in ohranjeno ljudsko izročilo o Marijinih stopinjah, nastanku Delopstove kapele in okameneli ovčji pastirici.

Preberite več ...

Heiligenkreuz


Knjižica je nemški prevod kratkega vodnika po cerkvenih zgradbah na vrhu Kriške gore. Opisuje legendarni nastanek male in velike cerkve Sv. Križa.

Preberite več ...