Oblikovanje drugih tiskovin

Priznanje za bralno značko

Plavalni klub Velenje, 2016 (razglednična dopisnica, osebna znamka, priložnostni žig, priznanje)